Miten tiedän kulkeeko ilmaa riittävästi

Tukkeutunut raitisilmaventtiili - ei tuloilmaa - suuri alipaine

Ilmanvaihto useasti alitehoinen

Julkaistu alunperin 30.8.2016
Ilmanvaihdon mittaus ja säätö on ammattitaitoa ja ammattilaisvälineistöä vaativaa puuhaa, mutta ilmanvaihdon toimivuutta voi säännöllisten huoltojen välillä kokeilla itsekin. Tällöin puhutaan luonnollisesti hyvin karkeasta arvioinnista, mutta jonkinlaisia johtopäätöksiä voidaan kuitenkin tehdä.

Poistoilman kokeileminen talouspaperilla

Perinteinen tapa kokeilla poistoilman riittävyyttä on laittaa talouspaperin pala poistoilmaventtiilin päälle. Tavallisesti suurin poistoilmamäärä otetaan kylpyhuoneesta, joten tätä venttiiliä voi käyttää arviointiin. Esimerkiksi vaatehuoneissa on usein säädettynä hyvin vähäinen poistoilmamäärä, ja talouspaperi ei tämän tilan poistoventtiilissä välttämättä pysy vaikka kaikki olisi kunnossakin.

Eli kun laitat talouspaperin kylpyhuoneen poistoilmaventtiiliin kiinni, sen pitäisi siinä pysyä imun vaikutuksesta. Ellei pysy, poistoilmamäärä on varmuudella liian pieni. Jos paperi pysyy venttiilissä, voidaan olettaa poistoilmavirran olevan kohtalainen, joskin varmuutta ei ole siitä onko se varmasti riittävä. Ilmanvaihto tulisi olla normaalikäyttönopeudella kun koetta tehdään.

Tuloilman määrän arviointi on hankalaa

Tuloilman riittävyyden arviointi kotikonstein on äärimmäisen hankalaa. Mutta kun etsit tuloilmaventtiilin joka on kaikkein eniten auki, ja laitat kätesi venttiilin eteen ilmavirran kohdalle, pitäisi ilmavirran tuntua selvästi kädessä. Ilmamäärien riittävyydestä ei tässäkään tapauksessa saada minkäänlaista varmuutta, mutta mikäli kokeiltaessa venttiilissä ei tunnu minkäänlaista ilman liikettä tai ilmaa tuntuu tulevan vain hyvin heikosti, voidaan olla varmoja ettei kaikki ole kunnossa.

Omakotitaloissa yksi tyypillinen syy vähäiseen tuloilmaan on tukkeutunut raitisilmaventtiilin hyönteisverkko. Raitisilmaventtiili sijaitsee yleensä talon ulkoseinässä, ja sen taakse laitettiin vielä joitakin aikoja sitten usein hyönteisverkko, joka ajan kuluessa muurautuu umpeen pölystä ja hyönteisistä. Nykyään hyönteisverkkoa ei enää suositella raitisilmaventtiilin alle siitä syystä, että sen puhdistus helposti unohtuu, minkä seurauksena taloon ei tule kunnolla tuloilmaa ja seurauksena on voimakas alipaine.

Muista myös suodattimet

Luonnollisesti suodattimet tulee tarkistaa ja mieluiten vaihtaa kaksi kertaa vuodessa, jotta voidaan olla varmoja niiden puhtaudesta.

Tarkan varmuuden ilmamääristä saat ammattilaiselta

Näillä vinkeillä voit siis suuntaa-antavasti kokeilla ilmavirtoja, mutta helpointa on jättää työ ammattilaisella, joka mittaa ilmavirrat ja painesuhteet tarkasti ja varmistaa samalla myös rakennuksen paine-eron ulkoilmaan nähden. Paine-ero kertoo onko talo yli- vai alipaineinen. Nykyisten ohjeiden mukaisesti talon tulee olla lievästi alipaineinen jotta sisäilman kosteus ei kulkeudu talon rakenteisiin.