Vaihda vanhat suodattimet ajoissa uusiin

Vaihda vanhat suodattimet ajoissa uusiin

Ilmanvaihtokoneiden suodattimet suositellaan vaihdettavaksi kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Todellisuudessa suodattimet pitäisi vaihtaa aina todellisen tarpeen mukaan, eli siis sen mukaan miten tulo- tai poistosuodattimet likaantuvat. Suodattimien likaantumista on mahdoton ennalta arvioida, siihen vaikuttavat monet tekijät.

Tuloilmasuodattimien puhtauteen vaikuttaa esimerkiksi vuodenaika, siitepölyt, liikenteen päästöt tai puun poltto naapurustossa. Eli asuinpaikalla ja sen ympäristöllä on luonnollisesti keskeinen rooli tuloilmasuodattimien likaantumisessa.

Poistoilmasuodattimien puhtauteen puolestaan vaikuttaa asumisen ja elämisen aikaansaamat epäpuhtaudet. Miten paljon ihmisiä taloudessa, onko lemmikkejä, miten paljon muodostuu tekstiilipölyä, miten paljon tuuletetaan ikkunat tai ovet auki. Ruoanlaiton yhteydessä rasvaista ilmaa kulkeutuu helposti hieman myös ilmanvaihtokoneelle, vaikka liesituuletin olisikin päällä. Myös peseytyminen ja saunominen nopeuttavat niin kanavistojen kuin suodattimienkin likaantumista.
Muuttujia on paljon, joten suositukset ovat suosituksia ja jokaisen onkin syytä tarkastella suodattimien vaihtotarvetta täysin itsenäisesti.

Se missä naapuri vaihtaa suodattimet kerran vuodessa, ei tarkoita, että sama toimisi omalla kohdalla. Tai jos nelihenkisessä perheessä joudutaan suodattimet vaihtamaan neljä kertaa vuodessa, ei myöskään tarkoita, että näin pitäisi tehdä muuallakin.

Jokainen meistä tiedostaa, että sisäilman laadun kannalta on hyvä pitää suodattimia, mutta suodattimilla on tärkeä rooli myös ilmanvaihtolaitteiston kunnon kannalta. Suodattimien ansiosta kanavisto, puhaltimet, lämmöntalteenottokenno ja iv-laite pysyvät puhtaampina pidempään, mikä pienentää ilmanvaihdon huollon tarvetta.

Kuten todettua, suodattimet tulo- ja poistopuolella eivät välttämättä likaannu samaa tahtia johtuen erilaisista olosuhteista sisällä ja ulkona. Tämä saattaa aiheuttaa esimerkiksi tuloilmasuodattimien nopeamman likaantuminen verrattuna poistoilmasuodattimiin, mistä saattaa aiheutua voimakastakin alipaineisuutta sisälle asuntoon. Lievä alipaine on tavoiteltava tila, mutta liiallinen alipaine saattaa olla haitallista.

Toisaalta poistopuolen suodattimien likaantuessa nopeammin voi painesuhde rakennuksen ulkovaipan yli kääntyä ylipaineiseksi. Ylipaineen riskinä on sisäilman kosteuden kulkeutuminen rakenteisiin.

Talviakaan on eduksi, että poistoilmavirta ilmanvaihtokoneen läpi on hieman tuloilmavirtaa suurempi. Tämä estää omalta osaltaan lämmöntalteenottokennon jäätymistä. Jäätyneen kennon sulatuksen aikana useimmiten tulopuhallin joko pysäytetään tai sitä hidastetaan, niin että kylmää ilmaa ei ajeta normaaliin tapaan koneen läpi. Tästä seurauksena on voimakas alipaine, mikä aiheuttaa hetkellisesti harmia esimerkiksi takan käytössä.

Aina kun suodattimien läpi virtaavan ilman määrä pienenee niiden likaantuessa, tarkoittaa se muutoksia myös tilakohtaisissa ilmamäärissä, kuten kylpyhuoneessa tai makuuhuoneissa. Kosteuden ja muiden epäpuhtauksien poisto voi heikentyä liiaksi, tai hiilidioksidin määrä makuuhuoneessa voi kasvaa yön aikana vaaralliselle tasolle.

Likaiset ilmanvaihdon suodattimet voivat aiheuttaa näiden edellä mainittujen ongelmien lisäksi monenlaista muutakin haittaa, joten suodattimien säännöllinen tarkkailu todellakin kannattaa.