Hyödynnä kotitalousvähennys ilmanvaihdon puhdistuksesta 2024

Kotitalousvähennys 2023 Ilmanvaihdon puhdistus

40% pois ilmanvaihdon puhdistuksen ja huollon hinnasta

Suomen valtio tukee kotien kunnossapito- ja parannustöitä suoralla veroedulla kotitalousvähennyksen muodossa. Sitä kannattaa myös hyödyntää

Meiltä saat halutessasi lisätietoa kotitalousvähennyksestä ja sen hakemisesta! Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Saat vähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista. Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena. Työn teettäjä voi myös hakea verottajalta etukäteen muutosta ennakonpidätysprosenttiinsa. Tällöin kotitalousvähennyksen tiedot siirtyvät yleensä automaattisesti varsinaiselle veroilmoitukselle. Kannattaa kuitenkin tarkistaa esitäytetty veroilmoitus ja lisätä kotitalousvähennystä koskevat tiedot, jos ne puuttuvat veroilmoituksesta. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu. Kotitalousvähennystä saa myös edellä mainituista töistä jotka tehdään henkilön tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien kotona tai vapaa-ajanasunnolla. Henkilön on kuitenkin maksettava itse kustannukset, jos hän haluaa vähennyksen omaan verotukseensa. Vanhemmat tai isovanhemmat eivät voi niitä tällöin maksaa.

IV-puhdistus kokonaan vähennyskelpoista

Esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus on kokonaisuudessaan kotitalousvähennyskelpoista työtä. Saat veroetuna takaisin 40% työn hinnasta. Kotitalousvähennys kannattaa ehdottomasti hakea, se pienentää kustannuksia merkittävästi ja on helppo tehdä.

Kotitalousvähennyksen määrä

Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennystä saa vain työn osuudesta, ei esimerkiksi materiaaleista. Kotitalousvähennyksenä voit vuonna 2024 vähentää 40 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yritykselle maksamastasi työkorvauksesta. Vähennykseen liittyy vuotuinen 100 euron omavastuuosuus. Maksimivähennyksen eli 2 250 euron vähennyksen saat, jos vuonna 2024 yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä 5 875 euroa. Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi vuonna 2024 saada yhteensä 4 500 euron vähennykset. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 2 250 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Lisätietoa kotitalousvähennyksen ilmoittamisesta Verohallinnon sivuilta