IV-järjestelmän mittaus- ja säätöpalvelut

Ilmanvaihdon mittaus ja säätö

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksen yhteydessä tai muutoin suoritettava tilavuusvirtojen mittaus ja säätö varmistaa, että suunnitelmien mukaiset tulo- ja poistoilmavirrat toteutuvat kaikissa kiinteistön huonetiloissa. On tarpeetonta energian tuhlausta käyttää liian suuria tilavuusvirtoja, joka lisäksi saattaa aiheuttaa meluongelmia ja vedontunnetta huonetiloissa oleskelevilla. Toisaalta liian pieni tilavuusvirta aiheuttaa ilman laadun heikkenemistä ja hiilidioksi- sekä kosteuspitoisuudet voivat kohota liian suuriksi.

Myös tulo- ja poistoilmavirtojen keskinäinen suhde on äärimmäisen tärkeää sekä asumisviihtyisyyden, että kiinteistön rakenteiden kannalta. Vääränlainen tasapaino saattaa esimerkiksi kuljettaa likaisista tiloista, kuten WC:stä tai keittiöstä epäpuhtauksia puhtaisiin tiloihin, jolloin hajut tai käryt kulkeutuvat sinne, missä niitä ei kaivata. Ylipaineiseksi säädetty IV-järjestelmä puolestaan saattaa johtaa kosteaa sisäilmaa rakenteisiin, jolloin vaarana ovat eriasteiset kosteus- tai homevauriot.

Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla puhdas mittausta suoritettaessa, sillä likaiset suodattimet, venttiilit, puhaltimet ja kanavisto aiheuttavat vääristymää mittaustuloksiin, jotka eivät näin ollen ole luotettavia. Tarkistamme samalla myös, että venttiilit ovat oikeanlaiset kyseiseen paikkaan, eikä esim. painovoimaisen ilmanvaihdon lautasventtiileitä ole käytetty epähuomiossa koneellisessa järjestelmässä, jolloin esim. säätäminen on epäluotettavaa.

Ilmanvaihdon mittaus- ja säätötyö on ammattilaisten työtä, joka edellyttää erikoisvälineitä ja osaamista. Pyydä meidät paikalle varmistamaan että kiinteistönne ilmavirrat ja painesuhteet ovat oikeanlaisia. Annamme työn päätyttyä kirjallisen pöytäkirjan, jota voidaan käyttää myös myohemmin apuna kun tarkistetaan että järjestelmä on pysynyt säädöissään.

Mikäli IV-suunnittelijan tekemiä suunnitelmia ei ole mittausta tehtäessä saatavilla, säädetään järjestelmä Suomen rakentamismääräyskokoelma D2 noudattaen, joka antaa määräyksiä ja ohjeita rakennusten sisäilmastoon ja ilmanvaihtoon.

Ilmataito OmaKoti™ ilmanvaihdon huolto

Ilmataito OmaKoti™ sisältö

Kaikki mitään tarvitaan puhtaan ja toimivan ilmanvaihdon takaamiseksi Sinun kotiisi.

  • Ilmanvaihtolaitteiston puhdistus
  • Ilmamäärien säätö ja alipaineisuuden selvitys
  • Iv-järjestelmän kuntokartoitus
  • Selvyys kotisi ilmanvaihdon toiminnasta

Kokemuksia ilmanvaihdon huollosta

"Hyvin tehty työ. Tärkeää oli että saatiin alipaineisuutta samalla pienemmäksi. "

Niko

"Erinomainen palvelu ja työnjälki. Huoneilma erinomainen säädön jälkeen ja uudet suodattimet viel hiosi loppujäljen. Koulutusta myös sai ja hyvä kuvauksen ja ohjauksen järjestelmästä. Kiitän ja kumarran!"

Atte K. - Facebook

"Kiitos hyvästä sekä asiallisesta työstä. Puskaradio on se paras radio, voin varauksetta suositella teitä myös muille ko. työtä harkitseville."

Eero N.