Radon ja ilmanvaihto vanhemmassa talossa

Radon ja ilmanvaihto vanhemmassa talossa

Radon on näkymätöntä ja hajutonta jalokaasua, jota esiintyy lukuisten kotien ja työpaikkojen sisäilmassa.

Säteilyturvakeskuksen mukaan juurikin meillä Suomessa sisäilman radonpitoisuudet ovat erityisen korkeita verrattuna useimpiin muihin maihin. Geologisten sekä ilmastollisten ominaisuuksien lisäksi syynsä on myös rakennustekniikalla.

Ikävä tosiasia on, että radon aiheuttaa tilastojen mukaan toiseksi eniten keuhkosyöpää Suomessa. Tehokkaimmin suomalaisten säteilyannosta saataisiin pienennettyä varmistamalla sisäilman tarpeeksi alhainen radonpitoisuus.

Rakennusten alipaineisuus ja epätiiviit alapohjan liittymät toimivat valitettavan tehokkaasti radonin hyväksi, tuoden tämän tappavan kaasun suoraan olo- ja makuuhuoneisiimme. Ongelma kasvaa, kun tähän päälle lisätään vielä useita vanhempia taloja koskeva ilmanvaihdollinen ongelma, eli korvausilma ei tulekaan sisälle asuntoon hallittuja reittejä pitkin, vaan erilaisten rakennevuotojen kautta. Tämä ilma sisältää aina epäpuhtauksia, kuten mikrobeja, kuituja, ja radonia.

Hallittujen korvausilmareittien puuttuminen aiheuttaa myös vedontunnetta ja kylmiä lattioita. Kylmä ilma on alhaalla, ja katonrajassa on tyhjän panttina kalliilla rahalla lämmitettyä ilmaa. Ilma kerrostuu.

Miten edetä jos epäilee radonia sisäilmassa?

Ensin tulisi tarkastaa talon radontilanne, eli onko radonia sisäilmassa, ja jos on, niin miten paljon. Koska radonkaasua ei voi mitenkään aistia, sen pitoisuus selviää vain mittaamalla.

Mittaus tulisi tehdä kahdella radonmittauspurkilla eri puolilla taloa, ja paras ajankohta mittauksen tekemiseen on syyskuun ja toukokuun välinen aika, eli lämmityskauden aikana kylmempään vuodenaikaan. Radonmittauspurkit tulisi pitää näissä tiloissa 2-3 kuukautta riittävän mittausvarmuuden saamiseksi. Lämmityskauden ulkopuolella voidaan mittauksia tarvittaessa tehdä myös pikamittauksena, mutta koska olosuhteet vaikuttavat radonin määrään, ei pikamittauksen tulos aina kerro koko totuutta.

Miten radonpitoisuuttaa saadaan pienemmäksi?

Kun mittaukset on tehty, ja radontasot tiedossa, voidaan päättää tarvittavista toimenpiteistä. Ja tässä OIKEIN toimivalla ilmanvaihdolla on ratkaiseva rooli.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu ilmanvaihtolaitteisto on omiaan poistamaan pienempiä radonkuormia. Mutta koska ilmanvaihdolla voidaan myös huonontaa tilannetta, tärkeintä on saada paikalle asiantuntija, joka ymmärtää vanhempien talojen ilmanvaihdon haasteet ja osaa sen mukaisesti suositella toimivaa ratkaisua. Jokainen talo on yksilö, ja talon rakenneratkaisut vaikuttavat suuresti tehtäviin valintoihin.

Esimerkiksi painovoimaisen ilmanvaihdon omaavissa taloissa on ollut hyvin yleistä se, että katolle ilmanvaihtoa ”parantamaan” on asennettu riittävän tehokas poistopuhallin. Näissä ei monesti ole edes muuta ohjausmahdollisuutta kun päälle/pois, eli kaikki tai ei mitään tyylillä ollaan menty. Lopputulos tällä toteutuksella on toisinaan ollut suorastaan katastrofaalinen, eli talon alipaineisuus on kasvanut huomattavan rajuksi, saastuttaen sisäilman ja asukkaat rakennuksen ulkovaipan epäpuhtauksilla. Ja mahdollisesti radonilla.

Tämä on vain yksi esimerkki. Olemme vuosien ajan saaneet tutustua moniin erityyppisiin ilmanvaihdon ratkaisuihin niin pientaloissa, kun suuremmissakin kiinteistöissä, ja ongelmia löytyy niin vanhoista kuin uusistakin taloista ja ilmanvaihtojärjestelmistä. Onneksi myös hyviä toteutuksia löytyy joukosta. Hyvät toteutukset ovat myös auttaneet syvällisemmin ymmärtämään sellaisia vaikuttavia tekijöitä, jotka tulevat esille vain käytännön tilanteissa, ei paperilla.

Lähtökohtana vanhemman talon ilmanvaihdon parantamiselle voidaan pitää kolmea päätekijää:

  • Ilmaa tulee sisälle riittävästi ja poistuu riittävästi, muttei tarpeettomasti energiaa tuhlaten
  • Alipaineisuus pysyy mahdollisimman pienenä, eli ilmanvaihto on tasapainoinen
  • Tuloilma (korvausilma) ei aiheuta vedontunnetta

Kun yllämainitut asiat ovat kunnossa, on asuminen terveellisempää, energiatehokkaampaa ja myös rakennuksen arvo nousee.

Mikäli rakennus sijaitsee alueella jolla on suuri radonriski, voi myös muunlaiset toimet olla tarpeellisia, mutta niistäkin kuulet asiansa osaavalta ammattilaiselta lisää.