Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot voimassa 12.9.2022 alkaen. Ilmataito Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Ilmataito Oy:n (jäljempänä: Toimittajan) suorittamiin huoltopalveluihin. Palvelun suorittavat Toimittajan kouluttama henkilökunta, Toimittajan määrittelemillä välineillä ja menetelmillä. Toimittaja vastaa työn suorittamisesta asianmukaisesti ja ammattitaidolla. Toimittajalla on halutessaan oikeus käyttää alihankkijaa palvelun suorittamiseen. Toimittaja vastaa alihankkijoiden toimista kuten omistaan.

Tilaaja vastaa arvokkaiden tai herkkien esineiden ja materiaalien riittävästä suojaamisesta. Tilaajan tulee informoida erityisen herkistä tai väärin tehdyistä tai asennetuista materiaaleista, laitteista, putkista yms., jotta Toimittaja voi tehdä työn erityistä varovaisuutta noudattaen ja keskustella mahdollisista riskeistä Tilaajan kanssa ennen työn suorittamista. Toimittaja ei vastaa esimerkiksi väärin asennetun putkiliitoksen irtoamisesta tai erityisen herkän kattomateriaalin vioittumisesta venttiilin irrottamisen yhteydessä olettaen, että työ on suoritettu asianmukaisesti. Mahdolliset korvausvaatimukset on esitettävä Toimittajalle välittömästi vahingon tapahduttua.

Tilaaja vastaa työympäristöstä ja huolehtii siitä, ettei Toimittajan henkilöstölle aiheudu palvelun suorittamisesta terveyden- tai vahingonvaaraa. Mikäli huoltotyö edellyttää käyntiä katolla, tulee huoltokohteeseen päästä kulkemaan esteettä ja turvallisesti. Toimittaja voi vaatia Tilaajaa ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ennakolta.

Mikäli ilmanvaihtojärjestelmässä on elementtejä erityisen hankalissa paikoissa, ilmanvaihtokuvat ovat puutteelliset tai niitä ei ole, tai jos ilmanvaihtoventtiileitä on sijoitettu erityisen hankaliin paikkoihin, toimenpiteet tehdään niin kattavasti kuin standardilaitteistolla ilman rakenteiden purkutyötä on tehtävissä. Tilaaja vastaa sähkön-, veden- ja energiankulutuksesta kyseisen työsuorituksen aikana työkohteessa. Työn edellyttäessä nosto- tai telinekalustoa, on Toimittajalla oikeus veloittaa näiden käytöstä syntyvät kustannukset täysimääräisinä Tilaajalta.

Tilaaja vastaa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Mikäli Toimittajalle annetuissa tiedoissa on olennaisia virheitä (esim. huoneistopinta-alassa, kerrosten lukumäärässä tai IV-järjestelmän tyypissä), on Toimittajalla oikeus veloittaa kohteen todellisten tietojen mukaan lasketun hinnan mukainen veloitus.

Kaikista toimenpiteistä laaditaan ja luovutetaan kirjallinen dokumentaatio tilaajalle.

Tarjouksissa ilmoittamamme palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajalainsäädäntöä. Yritysasiakkaiden ja Toimittajan välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei asiasta ole muuta kirjallisesti sovittu.

Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Toimittajan järjestelmään.

Tilatuista töistä ja tarvikkeista toimitetaan Tilaajalle lasku. Maksutapana on pankkisiirto. Laskutus tapahtuu sähköpostitse. Maksuehtona on 7 pv netto, ellei toisin kirjallisesti ole sovittu.

Tilaaja hyväksyy toimituksen maksusuorituksella. Mikäli lasku on erääntynyt ja Tilaaja ei ole toimittanut kirjallista reklamaatiota seitsemän päivän kuluessa työn suorituksesta, on Toimittajalla oikeus viivästyskorkoon ja tarvittaessa perintätoimiin, jolloin Tilaaja vastaa kaikista perinnästä aiheutuvista kulusta.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Toimittajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Ilmataito OmaKoti™ ilmanvaihdon huolto

Ilmataito OmaKoti™ sisältö

Kaikki mitään tarvitaan puhtaan ja toimivan ilmanvaihdon takaamiseksi Sinun kotiisi.

  • Ilmanvaihtolaitteiston puhdistus
  • Ilmamäärien säätö ja alipaineisuuden selvitys
  • Iv-järjestelmän kuntokartoitus
  • Selvyys kotisi ilmanvaihdon toiminnasta

Kokemuksia ilmanvaihdon huollosta

"Hyvin tehty työ. Tärkeää oli että saatiin alipaineisuutta samalla pienemmäksi. "

Niko

"Erinomainen palvelu ja työnjälki. Huoneilma erinomainen säädön jälkeen ja uudet suodattimet viel hiosi loppujäljen. Koulutusta myös sai ja hyvä kuvauksen ja ohjauksen järjestelmästä. Kiitän ja kumarran!"

Atte K. - Facebook

"Kiitos hyvästä sekä asiallisesta työstä. Puskaradio on se paras radio, voin varauksetta suositella teitä myös muille ko. työtä harkitseville."

Eero N.