Rakenteiden tiivistyskorjaus

Rakennevuodot kuriin

Vaikka aiempina vuosina jopa useimpien kerrostalojen korvausilman saatavuus perustui lähes täysin erilaisiin rakennevuotoihin, on rakenteiden ilmavuodoilla lähes poikkeuksetta negatiivinen vaikutus niin sisäilmaan kuin rakenteisiinkin.

Rakenteiden läpi kulkeutuvan vuotoilman mukana sisälle rakennukseen tulee erilaisia sisäilman laatua heikentäviä epäpuhtauksia, kuten mikrobeja, niiden aineenvaihduntatuotteita, mineraalivillan kuituja, tai radonia. Luonnollisesti myös hajut kulkeutuvat vuotoilman mukana.

Koneellisen ilmanvaihdon rakennuksissa ilmanvaihto on usein eri syistä johtuen liikaa alipaineinen, mikä lisää sisäilman epäpuhtauksien määrää entisestään. Erityisen riskialttiita kohteita ovat pelkällä koneellisella poistolla varustetut rakennukset, joissa alipaineisuudet saattavat nousta erittäin suuriksi.

Tiivistyskorjaus

Rakenteiden tiivistys ja tiivistyskorjaus ovat toimenpiteitä, joilla voidaan niin ennaltaehkäistä ongelmia, kuin myös korjata jo olemassa olevia ongelmia.

Rakennusta tulee aina tarkastella kokonaisuutena, ja tiivistyksen rinnalla esimerkiksi ilmanvaihdon toimintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Aluksi ennen korjauksiin lähtemistä on syytä kartoittaa rakenteiden ilmanvuotopaikat. Tämä tehdään käyttäen lämpökameraa, tiiveysmittausta, tai merkkiainekoetta.

Kartoituksen pohjalta luodaan tiivistyskorjaussuunnitelma, josta käy ilmi korjattavat kohdat ja korjausmenetelmät.

Kohteeseen parhaiten sopivat materiaalit ja tuotteet valitaan aina tapauskohtaisesti suunnitelmien pohjalta.

Yleisesti käytettyjä tuotteita ovat mm. Ardexin tiivistykorjausaineet, sekä TKR Peruspinnoite.

Onnistuneen lopputuloksen takaa oikeat ja huolelliset työmenetelmät, sekä tarkka laadunvarmistus.

Ilmataito OmaKoti™ ilmanvaihdon huolto

Ilmataito OmaKoti™ sisältö

Kaikki mitään tarvitaan puhtaan ja toimivan ilmanvaihdon takaamiseksi Sinun kotiisi.

  • Ilmanvaihtolaitteiston puhdistus
  • Ilmamäärien säätö ja alipaineisuuden selvitys
  • Iv-järjestelmän kuntokartoitus
  • Selvyys kotisi ilmanvaihdon toiminnasta

Kokemuksia ilmanvaihdon huollosta

"Hyvin tehty työ. Tärkeää oli että saatiin alipaineisuutta samalla pienemmäksi. "

Niko

"Erinomainen palvelu ja työnjälki. Huoneilma erinomainen säädön jälkeen ja uudet suodattimet viel hiosi loppujäljen. Koulutusta myös sai ja hyvä kuvauksen ja ohjauksen järjestelmästä. Kiitän ja kumarran!"

Atte K. - Facebook

"Kiitos hyvästä sekä asiallisesta työstä. Puskaradio on se paras radio, voin varauksetta suositella teitä myös muille ko. työtä harkitseville."

Eero N.