Ilmanvaihdon huolto viiden vuoden välein

Ilmanvaihdon huolto viiden vuoden välein

Mikä määrittelee ilmanvaihtolaitteiston huoltovälin? Onko viisi vuotta liikaa vai liian vähän?

Ilmanvaihtokanavien puhdistukselle ei asuinrakennusten kohdalla ole laissa määriteltynä varsinaista huoltoväliä. Pelastuslain mukaan kiinteistön omistajan tai haltijan on pidettävä ilmanvaihtokanavat siinä kunnossa, ettei niistä aiheudu palovaaraa, eli tuli ei pääse leviämään putkistoa pitkin.

Pelastuslaki puuttuukin ilmanvaihtokanavien puhtauteen luonnollisesti lähinnä paloturvallisuuden näkökulmasta.

Aiemmin oli tavallista, että koneellisen ilmanvaihdon huoltopuhdistus tehtiin noin kymmenen vuoden välein. Monet taloyhtiöt pitävät tästä vieläkin kiinni kustannussyistä, ja etenkin yhtiöt, joissa on pelkkä koneellinen poisto.

Omakotitalojen kohdalla tilanne on puolestaan ollut melko vaihtelevaa. Vastaan on tullut jopa kohteita, joissa täysin koneelliseen ilmanvaihtoon ei ole suoritettu minkäänlaisia huoltotoimia neljäänkymmeneen vuoteen, suodattimien vaihtoja lukuun ottamatta. Tässä on sanottava, että monet tuon ajan ilmanvaihtokoneet ovat olleet erittäin vahvaa tekoa, yksinkertaisia ja toimivia. Toki poikkeuksiakin on.

Näistä ajoista on kuitenkin kuljettu pitkä matka. Rakennukset ovat muuttuneet, laitteet ovat muuttuneet ja ihmiset ovat muuttuneet. Myös ympäristö on muuttunut paljon neljän vuosikymmenen takaisesta. Ilmanvaihdosta ja sisäilmasta on opittu paljon tänä aikana.

On tietyllä tavalla hatun noston arvoinen suoritus, jos kodin ilmanvaihtojärjestelmä on toiminut parhaimmillaan vuosikymmeniä ilman huoltoa – vaikkakin aikamoista lottoa tosin, ja vieläpä suurilla panoksilla. Menetetty terveys tai arvonsa menettänyt asunto laittaa elämän arvot uusiksi ja tehdyt valinnat tulevat jälkeenpäin puntaroiduksi moneen kertaan.

Sisäilmaongelmien tiimoilta käyty julkinen keskustelu on varmasti osaltaan vaikuttanut siihen, että nykyisin suurelta osin tiedostetaan toimivan ilmanvaihdon merkitys sisäilmaan ja ilmanvaihdon ennaltaehkäisevään huoltoon panostetaan.

Ilmanvaihtokanavien puhdistus vai ilmanvaihdon huolto

Ilmanvaihtokanavien puhtauden sijaan ilmanvaihtoa tulee tarkastella kokonaisuutena. Siten, että puhdasta ilmaa tulee oikealla tavalla ja likainen ja kostea ilma poistuu hallitusti. Yksinkertainen asia, mutta muuttujia on välissä paljon. Tässä pelkällä ilmanvaihtokanavistolla on tärkeä roolinsa, mutta monesti ongelmat ovat jossain muualla kuin ilmanvaihtokanavistossa.

Kolme esimerkkiä ilmanvaihtoa heikentävistä ongelmakohdista pientaloissa:

  • puhaltimien siipien likaisuus heikentää ilmamääriä aiheuttaen ali- tai ylipainetta. Tulo- tai poistoilmamäärät riittämättömät
  • puhaltimien laakerit tai kondensaattorit viallisia aiheuttaen ali- tai ylipainetta sekä ilmamäärien voimakastakin heikkenemistä
  • tukkeutunut raitisilmaventtiili estää tuloilman hallitun tuomisen asuntoon ja aiheuttaa voimakkaan alipaineen

Jokainen talo on omanlaisensa, minkä vuoksi on mahdotonta antaa tarkkaa ohjetta ilmanvaihtolaitteiston puhdistus- tai huoltoväleistä. On uusia taloja, joissa ilmanvaihto on suunniteltu/rakennettu/säädetty väärin tai vuoden vanhoja taloja, joissa iv-koneen puhaltimien sähkökomponentit ovat rikkoutuneet. Esimerkiksi näissä tilanteissa vuosikin on pitkä aika vian korjaamiseen, puhumattakaan viidestä vuodesta.

Eli vaikka ilma kanavistossa kulkisikin viiden vuoden kohdalla, saattaa ilmanvaihtojärjestelmä joltain muilta osin olla huollon tarpeessa. Varmuus laitteiston toimivuudesta saadaan vasta luotettavilla mittauksilla. Siksi ilmamäärien mittaukset on syytä tehdä aina huollon yhteydessä, tarvittaessa muulloinkin, mikäli on epäilystä ilmamäärien riittävyydestä, tarpeettoman suurista ilmamääristä, alipaineisuudesta tai ylipaineesta. Myös esimerkiksi merkkisavua voidaan hyödyntää painesuhteiden tulkinnassa.

Ennaltaehkäisevän huollon osuus on tärkeässä roolissa kiinteistönpidon onnistumisessa. Suosittelemme koneellisen ilmanvaihdon huoltoa tehtäväksi viiden vuoden välein. Tiheämmät huoltovälit auttavat pitämään laitteiston jatkuvasti hyvässä kunnossa, eivätkä epäpuhtaudet pääse pinttymään kiinni järjestelmään. Talo voi hyvin, ihmiset voivat hyvin.