Milloin teettää ilmanvaihdon puhdistus?

Koska ilmanvaihdon huoltopuhdistus on syytä tehdä?

Onko ilmanvaihdon puhdistus ajankohtaista teidän kotiinne? Mistä tietää milloin ilmanvaihdon puhdistus tulee suorittaa?

Nämä ovat yksilöllisiä kysymyksiä, joihin ei voi suoraa vastausta antaa. Kanaviston ja laitteiston likaantumiseen vaikuttaa suuresti talon sijainti, onko taloudessa lemmikkejä, tekstiilien käyttö, pintamateriaalit, asukkaiden määrä ja siivous.

Poistoilmakanavat likaantuvat eniten

Poistoilmakanavat eli kanavat joita pitkin ilmaa huoneesta tai tilasta poistetaan, likaantuvat sisätiloissa syntyvistä epäpuhtauksista. Poistoilmakanavat löytyvät kaikista ilmanvaihtojärjestelmistä, olipa kyseessä sitten painovoimainen tai moottoroitu eli koneellinen ilmanvaihto. Koneellisia ilmanvaihtotapoja ovat koneellinen poisto varustettuna joko huippuimurilla, kanavapuhaltimella, tai talotuulettimella sekä koneellinen tulo-/ poistojärjestelmä, johon tavallisimmin on yhdistetty myös lämmöntalteenotto poistuvasta ilmasta. 80-luvulla suosittiin ilmalämmityslaitteistoa ja nykyisin alkaa olla myös jonkin verran poistoilmalämpöpumppuja hoitamassa talon ilmanvaihtoa.

Poistoilmakanavat likaantuvat tavallisesti nopeimmin, heikentäen näin suunnitelmien mukaisia poistoilmamääriä. Tällä on vaikutuksensa esimerkiksi kylpyhuoneen kosteuden poistoon suihkun tai saunomisen jälkeen. Puutteellisesta ilmanvaihdosta saattaa aiheutua suuriakin taloudellisia vaikutuksia, etenkin jos kosteus pääsee vaikuttamaan talon rakenteisiin. Lievempiä haittoja, mutta kiusallisia, ovat eri-asteiset kosmeettiset ongelmat pintamateriaaleissa, silikonisaumojen tummuminen, lauteiden tummuminen, sekä tunkkainen ilma, jota talon asukkaat eivät itse edes usein huomaa.

Koneellisessa tulo-/ poistojärjestelmässä tulee lisäksi huomioida, että poistoilmakanaviston ja poistoilmapuhaltimen likaantuessa saattaa poistoilman määrä muuttua niin merkittävästi heikommaksi, että ilmanvaihdon painesuhteet menevät väärinpäin. Normaalisti ilmanvaihto säädetään aina hieman alipaineiseksi, mutta poistopuolen likaantuessa ilmanvaihto voikin olla ylipaineinen. Eli tuloilmaa tulee enemmän kuin sitä ehditään poistopuolelta poistamaan. Tällöin osa sisäilman sisältämästä kosteudesta työntyy talon rakenteisiin erilaisten vuotokohtien kautta. Kokemuksen mukaan näitä vuotoreittejä löytyy lähestulkoon jokaisesta rakennuksesta, enemmän tai vähemmän.

Hengitysilma tuloilmakanavia pitkin

Ajattele tilannetta jossa sinulla on parikymmentä metriä pölyistä putkea, ja hengittelet sen läpi joka päivä tuntikaupalla. Tämä on käytännössä tilanne, kun asutaan talossa, jossa on myös koneellinen tuloilma. Kaikki hengittämämme ilma tulee putkia pitkin.

Vuosien mittaan putkistoon ehtii kertyä jos jonkinlaista ainesta. Riippuen tuloilman suodatuksesta ja laitteiston tiiviydestä, putket voivat olla joko vain vähän likaantuneita tai sitten tavaraa voi olla reippaastikin. On siitepölyä, kivipölyä, kuolleita hyönteisiä, kuituja ja muita ulkoilman mukanaan tuomia hiukkasia ja mikrobeja. Jopa kuolleita hiiriä ja lintuja olemme omakotitalojen tuloilmakanavistosta poimineet.

Suoraan ulkoa ilmanvaihtokoneelle tuleva raitisilmakanava on useimmiten myös hyvin likainen.

Muista huoltaa ajoissa

Usein huollon tarpeeseen herätään vasta sitten kun aletaan huomata jotain ongelmia. Se on tapa, joka tulisi muuttaa, kun vaalitaan hyvää ja terveellistä sisäilmaa, tai kun halutaan huolehtia kiinteistön arvosta.

Nykyisten määräysten mukaan kiinteistön omistajalla tai haltijalla on velvollisuus huolehtia siitä, että ilmanvaihtolaitteisto on asianmukaisessa kunnossa ja huollettu. Määräykset eivät anna kotitalouksille mitään tiettyjä määräaikoja ilmanvaihdon puhdistukseen, vaan puhdistuksen tarve on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Yleisesti voidaan sanoa, että koneellisen ilmanvaihdon puhdistus ja huolto on tehtävä suunnilleen viiden vuoden välein, riippuen juurikin aiempana mainituista seikoista.

Likainen ilmanvaihtokanavisto on aina myös paloturvallisuusriski, ja mahdollisessa palotilanteessa tuli ei saa päästä etenemään kanavistoa pitkin.

Alla listattuna joitakin asioita, joiden perusteella voit itse päätellä onko ilmanvaihdon puhdistus ajankohtaista:

  • Kotisi koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksesta on aikaa yli 5 vuotta.
  • Kotisi koneellisen poistoilmanvaihtolaitteiston tai painovoimaisen ilmanvaihdon puhdistamisesta on kulunut 10 vuotta.
  • Jos pesuhuoneen kanava on selkeästi likainen kun irrotat venttiilin.
  • Mikäli ilmanvaihdon suodattimet tukkeutuvat alle puolessa vuodessa
  • Sisäilma vaikuttaa tunkkaiselta tai raskaalta hengittää
  • Kodissasi on tehty pölyäviä rakennus- tai remonttitöitä
  • Mikäli teillä kärsitään allergiasta tai astmasta, on puhdistus syytä tehdä useammin.

Ennaltaehkäisevä huolto on tärkeää

Ennaltaehkäisevän huollon merkitys on suuri rakennusten elinkaarikustannuksia laskettaessa. Tämän ovat omaksuneet suuret kiinteistöjen hallinnoimiseen ja kehittämiseen erikoistuneet yhtiöt meillä Suomessa. Sama pätee myös pientaloihin. Kun taloa hoidetaan ja huolletaan säännöllisesti, ollaan paremmin perillä talon kunnosta, ja ongelmiin osataan puuttua ajoissa. Ennen kuin suurempaa vahinkoa tai haittaa pääsee syntymään.

Pidetään siis taloistamme huolta!